CO NÁS POJÍ DOHROMADY

Chceme být radostnými učedníky,
kteří z Boží moci pomáhají druhým přijít k Ježíši,
aby mohl proměnit jejich životy
a oni mohli společně s námi růst a žít k Boží slávě.

  • přestože jsme Ho mnozí ani nehledali, tak On nás našel, aby měnil náš život
  • přestože jsme většinou chtěli jen dobré pro sebe, tak poznáváme, že On pro nás chce to nejlepší a už nám dal nám to nejvzácnější co mohl - Ježíše a svého Ducha
  • Ježíš, Duch Boží, náš nebeský Otec a jeho slovo (Bible) jsou to, co nás pojí dohromady
  • jsme součástí Církve bratrské, konkrétně brněnského sboru BETANIE

A proč si říkáme společenství Na Skále?

protože Ježíš řekl:

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.

Matoušovo evangelium 7:24-25

Navíc je zajímavé, že naše skupiny se setkávají:

  • Na Červeném kopci na ul. Pod Červenou skalou
  • V N. Lískovci na Kameňáku
  • V Rosicích v části Kamínky
  • ale tím se nechceme nechat svázat ;-)