SKUPINY KŘESŤANŮ

V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH BRNA A OKOLÍ, KDE ŽIJEME

Jsme součástí sboru Církve bratrské v Brně - BETANIE

Společně se jako celé společenství scházíme 1x za měsíc na setkání, kde sdílíme příběhy o tom, co mezi námi a okolo nás Ježíš dělá, jak k nám mluví nejen svým Slovem, zpíváme, modlíme se, jíme, co kdo donese. Svůj duchovní domov pak máme většina z nás v jedné z domácích skupin.

SKUPINA NA ČERVENÉM KOPCI

Den setkání v týdnu, kdy se schází, bude domluven na začátku září dle aktivit jednotlivých rodin.

Více info u Petra Svadbíka 774 977 679

SKUPINA V ROSICÍCH U BRNA

Schází se v úterky večer od 18 do 19:30 na Lipové 1228.

Čteme společně Bibli, rádi zpíváme, sdílíme se, co mezi námi dělá Duch Svatý, trávíme čas s dětmi, sportujeme a jsme v přírodě.

Více info u Petra Lukáše 735 799 349

SKUPINA V NOVÉM LÍSKOVCI

Zatím nefunguje, ale vyhlížíme ji. Kdybyste se k ní chtěli přidat, tak kontaktujete:

Pavla Eledera 606 647 601 nebo Aleše Navrátila 774 908 777

CHCEME, ABY VZNIKALY NOVÉ LOKÁLNÍ SKUPINY

Neváhejte se ozvat nebo k nám přidat, i když jste z jiné lokality. Náš Bůh není omezený lokalitami :-). Používá si nás v životech lidí i když jsme třeba na dovolené...

Nechceme budovat něco vlastního. Chceme být součástí toho, co Ježíš svým Duchem dělá v dnešní době. Rádi jakkoli posloužíme těm, kteří budou mít o naši službu zájem.